– Foredrag –

Sku ikke ponnien på manen

om valg vi tar og betydningen av dem

Som hesteassistert coach oppdaget jeg gang på gang hvordan deltakerne diskriminerte hestene. Basert på utseende og størrelsen kom holdninger og fordommer fram i lyset. Jeg ble fortalt hvilke egenskaper de hadde, hvilke kvaliteter og hvilke personlighetstyper de var basert på førsteinntrykk. Fellesnevneren, til tross for ikke alltid like rosende ordelag, var imidlertid respekt. Og så hentet jeg fram ponnier. De ble ikke tatt på alvor – det vil si, inntil de ble det (for å oversette en engelsk frase direkte). Til tross for deres noe pussige utseende og generelt utfordrende man-dager, gjorde ponniene den jobben de var satt til – nemlig å sette i sving følelser og tanker hos deltakerne. Det tok bare lenger tid for deltakerne å ta de på alvor. Det viste seg at de små pelsdottene hadde ferdigheter  til å reflektere deltakerene som er en araberhest verdig – elegant, tydelig og vakkert.

Hva forteller dette oss? Kan vår ofte raske evne til å forhåndsdømme basert på utseende og væremåte avskjære oss fra å tilegne oss ny kunnskap, fra å stifte nye og viktige bekjentskaper eller å inkludere andre inn i vår sirkel?

Det skjer hele tiden, gjør det ikke? Ikke bare på ridebanen, men også på jobben, på skolen, på treningssenteret, i koret – overalt. Vi lar førsteinntrykket styre vårt møte med nye mennesker. Er vi så gode menneskekjennere som vi tror, eller er vi bare fabelaktig gode på å forhåndsdømme?

Disse spørsmålene og flere danner grunnlaget for foredraget, som handler om hvordan vi ser på verden og menneskene i den – gjennom ponnihistorier.

 

Foredraget muliggjør

  • bevisstgjøring av egne holdninger
  • innsikt i tanke- og handlingsmønstre
  • forståelse og aksept for andres annerledeshet
  • en god latter

Foredraget gir

  • en ponnipause – også kalt time-out
  • anledning til å senke skuldrene
  • dagen et positivt løft

 

Foredraget handler om holdningen vi har til det vi møter i hverdagen, og hvordan vi kan bli positivt overrasket ved å gi annerledesheten en sjanse. Det handler om å utvide horisonten – en ponni av gangen

 

Bestill foredrag her

BOOKING