Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter hvordan vi innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg.

Dersom du har meldt deg på til å motta oppdateringer fra oss, vil du maksimalt få en epost med en eller flere artikler en gang i uken og eventuelle tilbud eller nyheter i tillegg til dette. Dette sendes ut via Mailerlite. Listene med epostabonnenter vil aldri bli brukt til annet enn dette formålet.

 Avmelding kan skje når du ønsker det via lenker i hver automatiserte e-post fra oss.

Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider/systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

  • com (for utsendelse av nyhetsbrev)
  • Google Analytics (IP nummer lagres anonymt via Google Analytics)
  • com (for publiseringstjenester)
  • WP Advanced Ads (for visning av annonser på nettsidene)
  • Google AdSense (for plassering av annonser fra Google på nettsidene)

Med personopplysninger mener vi opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnumer, e-postadresse eller ip-adresse.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring kan dette rettes til:

Marit Segbø
Østre gate 73
2317 Hamar
Tlf. 90 22 77 50
E-post: marit@maritsegbo.com

Vi er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger.
Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:
Bruk av epostadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider

Din IP-adresse er anonym, men kan brukes til oppfølgende digital reklame via remarketing.

Statistikk
Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss å forbedre innhold og brukervennlighet for siden. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som hvor mange besøker nettstedet, besøkvarigheten, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes og hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.

Mer informasjon om anonymiserte IP kan finnes her:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no

Nyhetsbrev oghenvendelse via skjema eller tilsendt e-post
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn og epostadresse registreres.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til å rette feil, benyttes våre kontaktopplysninger for å rette dette.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31. Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer/godkjenner erklæringen.

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT/databehandlere eller tredjeparter.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 30.12.18