Formidling

Tittel på agendaen

I forrige uke ble det kjent at vitenskapsmannen Hans Rosling er død. Han som gjorde statistikk forståelig og interessant, han som var en foregangsmann i forskningsformidling, han som satte forskning ut i praksis. Mange har satt ord på dette tapet av en stor vitenskapsmann og underholder, edutainer som han selv kalte seg. Tankesmien Agenda er en av dem, og klinker til med tittelen «Roslings kamp mot uvitenhet var en kamp mot vindmøller» på lenken de deler på facebook.

Hvordan kan vi forstå den tittelen?

For å forstå tittelen vi må først ta et lite steg tilbake i tid. Opprinnelsen til uttrykket «å kjempe mot vindmøller» kan vi finne i Miguel de Cervantes’ Don Quijote, hvor Quijote i ren forvirring tror at en vindmølle er en kjempe som veiver med armene, og han, i sin hjemmelagde rustning med hevet lanse, sporer sin gamle traver for å angripe. I det han gir den ene vingen et lansestøt tar vinden tak og vingen trekker med seg «baade hest og rytter, som ilde tilredt blev slængt bortover marken.» Uttrykket en kamp mot vindmøller er altså et bilde på en kamp mot en innbilt fiende,  som resulterer i et fatalt tap. Tittelen forteller oss at vitenskapsmannen Hans Rosling kjempet mot oppdiktede fiender ..og tapte kampen.

Jeg får assosiasjoner til Kari og Barbaras «sanger du trodde du sang» på radioshowet Irma 1000 tidlig på 90-tallet, men nå med  «meninger du trodde du mente». I teksten, som er god, skriver forfatteren at «Hans Roslings ønske om å bidra til at flere danner holdningene sine på bakgrunn av kunnskap var tilsynelatende en nytteløs kamp». Her peker hun tilbake til tittelen, på den måten hun tror hun forsto metaforen kamp mot vindmøller; en umulig oppgave på grunn av kraftig motbør. Forfatteren skriver at holdninger bestemmer hvordan man forholder seg til ny informasjon, at holdningsendring kan være vanskelig. I teksten skriver hun om den reelle motstanden som Hans Rosling møtte, og hvordan han målrettet kjempet mot. Det var ingen innbilt fiende han trakk lansen mot, snarere et reelt problem i samfunnet som han løste ved å benyttet vitenskapelige verktøy og en uovertruffen formidlingskunnskap.

Det vi ser her er at tittelen er misvisende.  Titler dirigerer lesemåten før vi begynner å lese, og det skaper en forventning til teksten hos leseren. At forfatteren ikke er kjent med denne metaforen blir trist i dobbelt forstand. Tittelen danner for det første et bilde av at vitenskapsmannen Hans Rosling hadde vrangforestillinger om kunnskapshull blant verdens befolkning, og at han led et sviende nederlag i denne imaginære kampen. For det andre er tittelen misvisende for den påfølgende teksten; innlegget er en fin oppsummering av Roslings vitenskapsarbeid og formidlingsmetode. Nå vil nok ikke denne teksten skade edutaineren Hans Roslings ettermæle og troverdighet. Tankesmien Agenda, derimot, har fått et tekstlig slag for baugen og har eksponert et betydelig kunnskapshull.

 


Kilder:

Agenda Magasin

Miguel de Cervantes, Don Quijoute


LagreLagreLagreLagreLagreLagre

LagreLagre