Aktuelt,  Helse & kommunikasjon

Høyere krav til fremtidige sykepleiere

Regjeringen fremmet i dag forslag om å innføre minstekrav for opptak til sykepleieutdanning, i likhet med hva som er innført for lærerstudenter tidligere. Et av kravene var tre i norsk med begrunnelse om at sykepleiernes hverdag består av mye skriftlig kommunikasjon. Et spørsmål jeg stiller meg er, vil det samtidig bli et høyere krav til utdanningsinstitusjonene om opplæring i skriving av sykepleienotater? Blir man automatisk god til å skrive en sammenfatning av pasienten hvis man har en treer i norsk?

Jeg svarer på mitt eget spørsmål – nei, man blir ikke det. Å skrive et godt notat krever mye av skriveren. Ikke bare skal de dokumentere målbare medisinske tilstander, de skal også dokumentere det de selv observerer og gjengi pasientens egne synspunkter. I tillegg har de et tidspress som kan være vanskelig for mange å forstå rekkevidden av. På toppen av det hele skal det være forståelig for annet kvalifisert helsepersonell, for pasienten som kanskje ønsker å lese om seg selv og sin sykdom i et tredjepersonsperspektiv og ikke minst skal det være forståelig ved en eventuelt klagesak. Det er en utfordrende oppgave for sykepleiere med mange års erfaring, ikke mindre for nye sykepleiestudenter som ikke har hatt norsk som sitt sterkeste fag.

Profesjonelle skrivere skriver ikke kronikker i en fei, det er omformulering og bearbeiding, lesing, grubling, litt mer bearbeiding før de sier seg fornøyd med at de har fått frem poenget korrekt og tydelig. Dette har sjelden sykepleiere tid til på en vanlig vakt. Dermed er spesifikk opplæring i dette enda viktigere.