• Aktuelt,  Helse & kommunikasjon

    Høyere krav til fremtidige sykepleiere

    Regjeringen fremmet i dag forslag om å innføre minstekrav for opptak til sykepleieutdanning, i likhet med hva som er innført for lærerstudenter tidligere. Et av kravene var tre i norsk med begrunnelse om at sykepleiernes hverdag består av mye skriftlig kommunikasjon. Et…